Digital Strategi

Kundfokus är inte ett mindset–du behöver en realiserbar digital strategi för att förena affärsnytta och kundbehov. En plan som grundar sig på kundinsikter och har ett tydligt mål som styr din tjänsteutveckling.

En kundfokuserad digital strategi sätter kundens behov och drivkrafter i fokus.

Varför behöver du en digital strategi?

En kundfokuserad digital strategi sätter kundens behov och drivkrafter i fokus. För att omsätta detta i praktiken behöver den grunda sig i verkliga kundinsikter. Du formulerar mål utifrån den upplevelse du vill ge dina kunder och prioriterar insatser baserat på både kundvärde och affärsnytta.

A och o inför alla nysatsningar är att ha en tydlig bild framför sig kring vad man vill uppnå och styra tjänsteutvecklingen mot. På så sätt är det möjligt prioritera rätt hela vägen för att förbättra erbjudandet, och uppnå önskad effekt. Viktigt i formuleringen av mål är att kundbehov kopplas ihop med affärsmål. Det är i det giftermålet som riktigt bra tjänster blir till.

Kartlägg kundinsikter och prioritera

När målbilden är tydlig är det dags att lära känna kunderna på djupet. Genom analyser, intervjuer, observationer och andra kvalitativa researchmetoder, kartläggs kundens behov, beteende och drivkrafter. Insiktsarbetet mynnar ofta ut i målgruppsbeskrivningar, personas och kundresor där insikterna visualiseras i kartor.

Dessa visuella verktyg utgör tillsammans en bra grund för samsyn kring vilken riktning tjänsteutvecklingen ska ta, och varför. Med en tydlig bild över kundens helhetsupplevelse kan du sedan göra nödvändiga prioriteringar så att projektet styrs mot kundnytta och affärsmål på ett strukturerat och genomförbart sätt.

Prioritera alltid dina kunders behov framför ditt eget ego.

Alla företag behöver en strategi som baseras på verkliga kundupplevelser.

En digital strategi tar hänsyn till hela kundresan

En digital strategi beskriver hur ett företags digitala kanaler bidrar till att verksamheten når sina mål. Företag behöver en strategi som beskriver hur man ska jobba med förbättringar av den digitala användarupplevelsen. Beslut behöver fattas baserat på insikter från verkliga kundupplevelser, istället för magkänsla. Prioritering av förbättringsåtgärder bör göras med hänsyn till användarupplevelse, affärsnytta och görbarhet.

Glöm inte bort att kundvärdet sällan ökar genom att optimera en kanal åt gången. Digitala och fysiska kanaler, såsom kontor, resmål och butiker, behöver samverka på bästa sätt och skapa en sömlös upplevelse för kunden. Kundresan är ett bra stöd i det arbetet.

Våra case

VI ÄR SPECIALISTER PÅ ANVÄNDARUPPLEVELSER. GENOM ÅREN HAR VI FÅTT VARA MED PÅ MÅNGA SPÄNNANDE RESOR HOS VÅRA KUNDER. HÄR ÄR NÅGRA AV DE SENASTE.

Våra case

En digital strategi lägger grunden till allt

VI HJÄLPER DIG FÅ AFFÄRSKRITISK FÖRSTÅELSE FÖR DINA KUNDERS BEHOV. UTIFRÅN DESSA INSIKTER DESIGNAR VI BRANSCHLEDANDE TJÄNSTER NER TILL MINSTA DETALJ SOM MÖTER DINA AFFÄRSMÅL.

Achievements

Leaderboard

Shop

Digital strategi

Kanalstrategi

Målstyrning

Kundresor

Affärskritiska insikter

Utveckla nya tjänster

Branding

Appar och tjänster

Webbdesign

SE ALLA VÅRA TJÄNSTER

Redo att snacka?

HAR DU EN GRYM IDÉ VI KAN HJÄLPA DIG MED?

KONTAKTA OSS