Våra tjänster

Vi hjälper dig få affärskritisk förståelse för dina kunders behov. Utifrån dessa insikter designar vi branschledande tjänster ner till minsta detalj som möter dina affärsmål.

TJÄNSTEDESIGN

reklambyrå svart avdelare

Förstå din kunds faktiska behov och upplevelse

Designa dina tjänster utifrån kundernas behov. Det är ett effektivt sätt för företag att forma en tjänst som är attraktiv, effektiv och lönsam.

Affärskritiska insikter

reklambyrå svart avdelare

 

Genom intervjuer och observationer kartlägger vi verkliga behov, beteenden och drivkrafter hos dina kunder. Insikter om din kund är ditt viktigaste fundament.

Kundresor

reklambyrå svart avdelare

 

Kartläggning av en kunds totala upplevelse av en tjänst. Kundresor används för att förstå hur du kan förbättra eller bredda ditt erbjudande och få konkurrensfördelar.

Skapa nya tjänster

reklambyrå svart avdelare

 

Med utgångspunkt i din kunds behov och dina affärsmål samskapar vi idéer för nya och förbättrade tjänster. Idéer konkretiseras som koncept och testas tidigt mot kund och verksamhet.

“Att det finns ett genuint intresse för det ämne som vi jobbar med, klimatutmaningarna, råder det ingen tvekan om. PixelPappas intresse för ämnet ger våra kunder en extra krydda, men det vittnar också på en företagskultur i synk med samtiden där kundresan, som ju är PixelPappas specialitet, är så viktig.”

Björn Rutholm, Grundare av PixelPappa

STRATEGI

reklambyrå svart avdelare

Prioritera och fokusera dina satsningar

Det kan vara utmanande att få samsyn kring vilket håll man ska gå mot och varför i sin tjänsteutveckling. Nödvändiga prioriteringar behöver göras så att projekt styrs mot kundnytta och affärsmål på ett strukturerat och genomförbart sätt. Vi hjälper dig ta fram din strategi.

Målstyrning

reklambyrå svart avdelare

Att tydligt sätta upp mål för din tjänst och veta hur du hela tiden styr utvecklingen av din tjänst mot dessa mål har vi hjälpt företag med i femton år. Vi kopplar ihop användarmål med affärsmål.

Digital strategi

reklambyrå svart avdelare

Att ta sin kunds upplevelse i de digitala kanalerna på största allvar är ytterst viktigt för företag idag. Vi är experter på hur du innoverar din tjänst digitalt utifrån kundresan.

Kanalstrategi

reklambyrå svart avdelare

Din kunds upplevelse av ditt varumärke sker över många olika kanaler. Vi arbetar fram strategier för hur kundens upplevelse ska vara i digitala såväl som fysiska kanaler.

DIGITAL DESIGN

reklambyrå svart avdelare

Designa varje detalj med precision

Designa dina tjänster utifrån kundernas behov. Det är ett effektivt sätt för företag att forma en tjänst som är attraktiv, effektiv och lönsam.

UX-Design

reklambyrå svart avdelare

 

Med detaljkärlek kring informationsarkitektur, navigation, grafisk form och interaktioner skapar vi en intuitiv och lustfylld användarupplevelse.

Användartester

reklambyrå svart avdelare

 

Gå från att gissa till att veta. Genom att testa din tjänst mot riktiga användare kan vi identifiera svårigheter och designa för en optimal upplevelse.

Innehållsstrategi & Copy

reklambyrå svart avdelare

 

Det du kommunicerar i text kring din tjänst ska ge rätt känsla och leda till önskad handling. Vi hjälper dig sätta rätt budskap och skapa träffsäkert innehåll för din tjänst.

PIXELPAPPA ACADEMY

reklambyrå svart avdelare

Kurser i design för hållbarhet och sociala medier

Kundupplevelsen är avgörande för din organisations framgång och lönsamhet. Våra erfarna kursledare ger dig den kunskap och de verktyg du behöver för att både stärka ert hållbarhetsarbete och skapa tjänster som kunderna älskar.

Designa för en senior målgrupp

reklambyrå svart avdelare

 

Så säkerställer du att din hemsida eller tjänst är användarvänlig ur ett seniorperspektiv.

Leda workshops för innovation

reklambyrå svart avdelare

 

Så leder du workshops som bäddar för innovation och når fram till resultat.

Beteendedesign

reklambyrå svart avdelare

 

Lär dig använda beteendedesign och nudging för att få nöjdare kunder – och stärka ert hållbarhetsarbete

User research

reklambyrå svart avdelare

 

Metoder och verktyg för att förstå dina kunder på djupet och kunna skapa träffsäkra tjänster och produkter.

Leda designarbete

reklambyrå svart avdelare

 

Så leder du ett tvärfunktionellt team från insikt till lösning – och förankrar arbetssättet i din organisation.

Hållbarhetsdesign

reklambyrå svart avdelare

 

Lär dig jobba kreativt med strukturerade designmetoder för att utveckla ert hållbarhetsarbete och innovera tjänster.

diver

Föreläsningar

Intresserad av inspirerande föreläsning om affärsvärdet med att arbeta kundnära och hur man som bolag konkret kommer igång? Det är många gånger startskottet till ett nytt mindset och arbetssätt för en organisation. Vi föreläser på företagsdagar, konferenser och i styrelserum.

+46 (0) 738 19 15 03
bjorn@pixelpappa.com

GRYM USER EXPERIENCE

reklambyrå svart avdelare

Boosta din affär med en sömlös kundresa

Kontakta oss idag så tar vi ett första förutsättningslöst möte kring dina behov, vi kikar på vart du befinner dig idag, och vart du vill ta dig, så arbetar vi fram ett lösningsförslag för just dina behov.