Vår process

Vi vet att det är ett stort steg att välja designbyrå. Varför ska du välja att arbeta med PixelPappa? Låt oss berätta kort om vår beprövade process och vilka värderingar vi tar med oss in i ett samarbete för ett lyckat projekt.

Vår process för kundnära tjänsteutveckling

reklambyrå svart avdelare

Alla projekt är olika. Ibland arbetar vi med en avgränsad del kring att ta fram en tjänst. Vi kanske hjälper till att ta fram ett insiktsarbete kring målgruppernas behov som vår kund kan omsätta till tjänsteideer, eller hjälper till med att se över hur organisationen genom utbildningsinsatser och omstrukturering kan bli mer kunddrivna. Men som allra oftast tar vi projekten hela vägen – från research till lanserad tjänst.

process-steg-ett

Ta fram affärsskritiska insikter

Vi sätter oss in i din utmaning, lär av er expertis, läser in oss på material ni redan tagit fram och med hjälp av djupintervjuer och observationer av dina kunder kartlägger vi vilka kundbehov och affärsmål som dina tjänster ska svara mot framåt. Detta fungerar som underlag för prioritering och styrning framåt.

process-steg-två

Visualisera den förbättrade eller helt nya tjänsten

De bästa tjänsteideér som kommit ur insiktsfasen arbetas fram i form av fysiska eller digitala prototyper. De kan då snabbt testas av mot dina kunder och mot verksamheten för att se hur responsen blir, säkerställa att de är genomförbara och identifiera vilka delar som behöver slipas ytterligare på.

process-steg-tre

Designa din tjänst

Tjänstekonceptet ska nu designas ut i minsta detalj. Är det en digital tjänst sätts interaktionsdesign – hur tjänsten ska fungera, den grafiska formen, ton och innehåll. Vi arbetar nära vår uppdragsgivare och iterativt. Designen testas löpande mot riktiga kunder för att säkerställa att vi skapar en träffsäker upplevelse som möter de uppsatta målen.

process-steg-fyra

Lansera – och planera nästa steg

Tjänsten rullas ut. Vi fortsätter optimera upplevelsen genom att följa hur tjänsten fungerar i användning och slipa på detaljerna. Vi utbildar verksamheten, ser över att ni har förutsättningar att fortsätta utveckla er tjänst kunddrivet och säkerställer att strategin framåt är förankrad och görbar.

Vår arbetsfilosofi

reklambyrå svart avdelare

Vi har under våra dryga 10 år i branschen lärt oss vad vi ser som viktigaste komponenterna i ett lyckat projekt.

Vi är en byrå hos dig

Vi vet att de bästa tjänsterna växer fram ur tätt samarbete. Många gånger innebär det att arbeta på plats hos vår kund för att få till ett effektivt och förankrat projekt.

Att jobba ihop ska vara kul

Att vara ärliga, transparanta och inkluderande i allt vi gör är en självklarhet. Vi vill dela med oss av vår kunskap och sätter stort värde i att bidra med passion och driv i våra uppdrag.

Kundinsikt i kombo med affärsförståelse

PixelPappa arbetar alltid för att skapa affärsnytta genom att se till kundbehov. Vi är genuint intresserade av att förstå affärspotentialen med din tjänst och dina affärsmål.

Tydlig kommunikation

Vi levererar inte ett resultat från en studie utan att ge tydliga rekommendationer till dig på nästa steg och ett föreslaget angreppssätt. Att kunna omsätta insikter till actions är a och o.

Med respekt för din kompetens

Du är den som kan din bransch och verksamhet bäst. Vårt arbete är att gifta ihop din kunskap med vår expertis och kundernas input.

Iterativt och agilt

Vi arbetar iterativt för att detaljerna definieras alltid bäst i nära samarbete med affärsutvecklare, designers och utvecklare.

Hur kan vi hjälpa dig?

reklambyrå svart avdelare

Hör av dig så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa till.

Björn Rutholm
+46 (0) 738 19 15 03
bjorn@pixelpappa.com