Digital tillgänglighet (WCAG)2022-10-28T10:16:33+02:00
Hem/Tjänster/Digital tillgänglighet (WCAG)

Vi är experter på tillgänglighet (WCAG) och användarvänliga produkter och tjänster.

Digital tillgänglighet innebär att alla ska kunna uppfatta och hantera digital tjänster och information på webbplatser och applikationer.

Har du en webbplats en app eller tjänst som ska tillgänglighetsanpassas? Eller skulle du bara vilja veta vad det innebär? Då har du hamnat rätt! Vi har certifierade tillgänglighetsexperter som kan hjälpa dig med detta. Låt oss hjälpa ditt team lyckas bygga tillgängliga och användbara produkter.

Designa för funktionsvariationer

Vad tänker du på när vi säger funktionsvariation? Är det en blind person? Sitter hen i rullstol eller har personen kognitiva svårigheter? Det är nog det första många av oss tänker på. Men funktionsvariationer kan även vara lässvårigheter, dyslexi och utbrändhet. Det klassas också som funktionsvariationer.

En funktionsvariation kan vara – visuell, motorisk, auditiv, kognitiv och/eller neurologisk.

Till följd av dessa funktionsvariationer kan en människa uppleva hinder eller begränsningar när det kommer till användning av digitala tjänster och produkter som webbplatser och applikationer.

Nedsatt läs- och skrivförmåga är allt vanligt förekommande funktionsvariationer i dagens digitala samhälle. Även ett ökat åldrande innebär ökade utmaningar när vi designar våra webbplatser och appar. Försämrad syn och hörsel eller minnesproblematik innebär alla att vi måste tänka ett varv extra när vi anpassar våra produkter för att bli tillgängliga för alla.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning.

Några exempel på viktiga egenskaper för digital tillgänglighet:

👉 Det ska gå att förstora/zooma utan att innehåll hamnar utanför skärmen.

👉 Det ska gå att navigera och använda alla funktioner via tangentbord eller röststyrning.

👉 Det ska gå att lyssna till innehållet via ett uppläsande hjälpmedel.

👉 Texten ska vara lätt att läsa och förstå.

Genom att följa riktlinjerna i WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) blir detta, och mycket annat, möjligt. Det är viktigt att förstå att man alltså inte själv behöver bygga in funktioner för röststyrning, uppläsning och förstoring, utan att man bara behöver skapa sina webbsidor och mobila applikationer på rätt sätt så sköter webbläsare, telefoner och hjälpmedel resten.

Varför ska jag tillgänglighetsanpassa min webbplats eller applikation?

Digital tillgänglighetsanpassning innebär att utforma och utveckla webbplatser och appar så att även funktionshindrade kan använda dem. Det som dessutom kommer på köpet är en förbättrat tillgänglighet och kundupplevelse för alla era användare. Det innebär alltså att människor utan funktionsvariationer också har fördelar av att ni förbättrar er tillgänglighet.

För oss görs detta per automatik. Vi designar tillgänligt och användarvänligt i alla våra projekt.

Vad vinner du på det?

💃 Din webbplats eller applikation blir enklare att förstå och använda

🖥 Koden blir robust och följer moderna standarder

❤️ Du bidrar också till att göra internet till en bättre plats för alla människor

Vilka lagkrav finns gällande tillgänglighet?

Lagen innehåller bestämmelser som innebär att tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgänglig. Sådan digital service ska uppfylla kraven att vara

👉 möjlig att uppfatta

👉 hanterbar

👉 begriplig

👉 robust.

Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V3.2.1), som i sin tur bygger på WCAG 2.1, kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven.

Lagen innehåller även bestämmelser om att offentliga aktörer ska tillhandahålla en så kallad tillgänglighetsredogörelse, som bland annat ska beskriva hur den aktuella webbplatsen eller applikationen lever upp till kraven.

Lagen om tillgänglighet gäller:

🚀 Webbplatser som tillhandahålls av en offentlig aktör och som inte faller in under någon av de undantag som finns i lagen.

🚀 Appar som är till för allmänheten omfattas av lagen. (Vad som avses som allmänheten är inte klart definierat och kan variera från fall till fall. Det är upp till varje aktör som berörs av lagen att göra en egen bedömning utifrån det enskilda fallet.)

Vill du läsa mer:

Mer om WCAG 2.1 nivå AA (webbriktlinjer.se)
Digg – Myndigheten för digital förvaltning
Den europeiska standarden med tillgänglighetskrav, EN 301 549 V3.2.1 (etsi.org)

Anlita oss som konsulter inom digital tillgänglighet!

Att samarbeta är alltid ett framgångsrecept!

Vad får du när du anlitar oss som tillgänglighetskonsulter?

En resurs eller ett helt team. Oavsett behov så arbetar vi tillsammans med dig dig för att hjälpa dig bygga en inkluderande, tillgänglig och användbar produkt.

Hjälp med det du behöver precis nu. Det kan vara programmering, genomlysning av er nuvarande tillgänglighet, designåterkoppling, innehåll, användartester eller något annat. Berätta för oss vad du behöver så hittar vi rätt team eller person för dig.

En perfekt tjänst för dig som jobbar i agila projekt. Vi beslutar tillsammans vilka aktiviteter som prioriteras innan varje sprint.

Relaterade artiklar

Så skapar du personas för ditt tillgänglighetsprojekt

Skapa personas för ditt till­gänglighets­projekt Det råder delade meningar kring huruvida du bör skapa personas och vilken funktion dessa tillför i ett projekt. Fel använt kommer personas inte bidra med någon relevant information. Att en persona är 26år gammal [...]

Den ultimata guiden till tillgänglighetsanpassade typsnitt

Den ultimata guiden till tillgänglighets­anpassade typsnitt En nyckel till framgång är utan tvekan att fatta medvetna beslut. För att göra det behöver du insikter att fatta besluten ifrån. Det är just det som denna guiden kommer hjälpa dig [...]

Christian Blomquist, COO på PixelPappa

Intresserad av ett projekt?

Christian Blomquist

COO och Delägare

Telefon: 0733 40 70 33
Mail: christian@pixelpappa.com

PixelPappa logotype vit
PixelPappa AB

559221-6211
info@pixelpappa.com

Kalmar

Slöjdaregatan 11
393 59 Kalmar

Båstad

Hallandsvägen 21
269 36 Båstad

Följ oss