Skapa personas för ditt till­gänglighets­projekt

Det råder delade meningar kring huruvida du bör skapa personas och vilken funktion dessa tillför i ett projekt. Fel använt kommer personas inte bidra med någon relevant information. Att en persona är 26år gammal och bor i en lägenhet tillsammans med sin katt – har ingen relevans alls för personans faktiska utmaningar och behov när hen besöker er hemsida eller app. Inte ens om hen faktiskt har en katt och ni säljer kattmatt.

Vad som däremot spelar roll är de empatiska delarna. Vi vet att vår persona har lässvårigheter, det är relevant information. Då kan vi anpassa vår information så den blir så lättläst som möjligt. Vi kanske också vet att vår persona har ADHD. Vi väljer därför att inte lägga in popups på sidan, eftersom detta kan ha en störande effekt och konsekvensen kan bli att affären går förlorad, eftersom vår persona tappade fokus på det hen skulle göra.

Så vad menar vi då när vi pratar om personas för våra tillgänglighetsprojekt?

En tillgänglighetsanpassad persona ska vara representativ för en grupp användare med funktionsvariationer eller kognitiva svårigheter som kommer använda vår produkt eller tjänst.

Vad innebär assistive technologies?

När vi pratar om assistive tech, dvs tekniska hjälpmedel så pratar vi primärt om tre områden.

Skärmläsare
En skärmläsare är ett program som läser upp innehållet på din skärm för dig. En skärmläsare läser inte bara texten på er hemsida utan även koden. Därför behöver vi tänka på vilken information vi lägger in och hur den kommer presenteras samt om den fyller ett syfte eller bara förvirrar.

Skärmförstorare
Fungerar som ett förstoringsglas. Det är ett hjälpmedel som låter användaren zooma in på hemsidan. Det innebär att innehållet kraftigt förstoras, och vi måste då också ta hänsyn till om relevant information riskerar att hamna utanför den förstorade ytan och vad det då kan ha för betydelse för användaren.

Alternativ navigation
Detta är ett samlingsnamn för tekniska hjälpmedel som låter användaren navigera på er hemsida med en alternativ metod. Det kan till exempel handla om användare som använder röstkomandon för att styra muspekaren. Eller användare som navigerar enbart med hjälp av tangentbordet.

Vad ska jag tänka på när jag skapar mina personas och hur säkerställer jag att dom är tillgänglighetsanpassade?

Om vi skalar bort allt fluff runtomkring så kan vi istället fokusera på vilka parametrar som kan påverka deras kundresa, och därefter fundera på vad vi kan göra för att hjälpa dom med detta.

Några saker du alltid ska ta med:

 • Vad har personan för funktionsvariation?
 • Vad innebär detta för utmaningar när dom använder er produkt eller tjänst?
 • Vilken tekniska hjälpmedel (assistive technology) använder dom? Skärmläsare? Skärmförstorare (screen magnifier) Röstaktiverad muspekare? Annat?
 • Vilka tillgänglighetsanpassningar skulle respektive persona ha stor nytta av?

Tycker du att det är svårt att hitta personer att intervjua för era personas så finns det ändå saker du kan göra. Du kan ta kontakt med lokala föreningar för respektive funktionsvariation och fråga om du får komma dit och prata med deras medlemmar. Du kan också kika på YouTube, där finns det mängder med videos som förklarar hur olika funktionsvariationer har olika möjligheter att navigera tjänster och appar. Vilka hjälpmedel dom har att tillgå och vad det innebär. Du kan också googla dig fram till väldigt mycket information.

Vi vill dock understryka att detta bör ses som ett komplement till er data. Ingenting ersätter intervjuer med våra användare. De människor som faktiskt använder våra produkter och tjänster.

Om du känner dig osäker eller vill ha vår hjälp med att ta fram dessa underlag får du gärna höra av dig direkt till oss så hjälper vi dig med detta.

Skapa en mall för dina personas

Allt du behöver är ett dokument att anteckna i. Det är där vi alltid börjar. Lista först de de olika frågorna du behöver ha svar på. Detta kommer också hjälpa dig när du sen söker personer att intervjua. Se också gärna till att din första version av din persona är en skalbar lösning, t.ex att du antecknar uppifrån och ner i ett vanligt textdokument. Så du inte börjar ta fram en snygg layout för din persona, det blir då mycket svårare att lägga till frågeställningar.

Såhär kan våra personas se ut.

Persona 1

Namn:
Kim

Funktionsvariation:
Nedsatt syn

Utmaningar:
Kim ser väldigt suddigt men har god hjälp av sina glasögon och en skärmförstorare vid behov.

Uppskattningar:

 • Höga kontraster och större textstorlekar.
 • Ett användarvänligt gränssnitt som tillåter att hen zoomar på skärmen utan att layouten förstörs.
 • Tydliga rubriker och beskrivande texter för bilder och videos.

Persona 2

Namn:
Raoul

Funktionsvariation:
Intellektuell funktionsvariation

Utmaningar:
Raoul har svårt med komplexa flöden och aktiviteter i flera steg. Hen har även svårt att ta till sig och förmedla information snabbt. Hen har också minnesproblematik.

Uppskattningar:

 • Ett rent och enkelt gränssnitt med få störmoment.
 • Det ska vara enkelt att nå support eller söka hjälp.
 • Det får gärna finnas exempel / inspiration i den mån det är relevant.
 • Det ska vara tydligt vad som sker. Vad klickade personen på för att komma hit? Vart ska jag i nästa steg?

Resurser

Det finns ett antal resurser vi kan använda när vi skapar våra personas. Primärt skulle vi vilja rekommendera att ni kikar på dessa två.

Personas för tillgänglighetsanpassad UX

Cards for humanity – här finns även ett jättebra plugin till figma.

Cards for Humanity figma plugin

Slutord

Tillgänglighetsanpassningar är förknippat med lagkrav i vissa sammanhang. I Sverige gäller detta primärt för myndigheter och andra offentliga aktörer. Men allt fler privatägda bolag inser vinsterna med detta och väljer att transformera sina tjänster för att möta behovet från människor med funktionsvariationer.

Vi kan också konstatera att det finns många funktionsvariationer att tänka på. Många tekniska hjälpmedel att ta hänsyn till om vi vill bygga tillgängliga lösningar. Men viktigt att komma ihåg, gör vi rätt från början behöver det inte bli några stora kostnader. Här finns allt att vinna, och ingenting att förlora. Den som bygger tillgängligt kommer kunna plocka stora marknadsandelar!

Vill ni ha hjälp med era personas? Eller kanske med hela projektet? Kontakta oss så bokar vi ett första möte och pratar igenom de utmaningar ni står inför och hur vi kan hjälpa er framåt.

Christian Blomquist, COO på PixelPappa

Intresserad av ett projekt?

Christian Blomquist

COO och Delägare

Telefon: 0733 40 70 33
Mail: christian@pixelpappa.com

PixelPappa logotype vit
PixelPappa AB

559221-6211
info@pixelpappa.com

Kalmar

Slöjdaregatan 11
393 59 Kalmar

Båstad

Hallandsvägen 21
269 36 Båstad