Gamification mot kriminalitet

Vi är Neighbourhood

”Vi vill ge ungdomar bättre förutsättningar till en hoppfull framtid, med fokus på personlig utveckling inom tre områden, skola, arbete och karaktär.”

Kan man motivera kriminella ungdomar vars liv kantas av våld, vapen och droger, till att istället läsa läxor och fokusera på personlig utveckling? Ja, det kan man, och det var precis vad vi gjorde!

Läs mer om hur vi gjorde för att lyckas 👇

Gamification för att bryta utanförskap

Bakgrund

Projekt Neighbourhood är ett samhällsprogram som vänder sig till kriminella ungdomar i gymnasieålder. Programmet är ett sätt att byta sociala mönster och destruktiva beteenden, för att istället fokusera på skola, arbete, karaktär och ledarskap.

Till detta program bad Neighbourhood oss att designa deras app. Appen fungerar som deras primära verktyg för att dokumentera, kommunicera, administrera och samordna verksamheten internt, men också för att skapa engagemang, motivation och lekfullhet bland deltagarna. ❤️

Problematiken

I vårt möte med ungdomarna har vi identifierat två återkommande problematiska tankebanor.

Det första handlade om upplevelsen att det inte spelar någon roll hur man sköter skolan i Sverige. Detta baserades på jämförelsen men hemlandet där det alltid var direkta konsekvenser, i form av skamvrå, aga, eller annan bestraffning om man inte skötte sig.

Det andra var utmaningen kring att tänka långsiktigt. Projektgruppen hade till exempel svårt att nå fram med resonemanget att det kommer gynna deras framtida försörjning att sköta skolan idag.

Med dessa två utmaningar i bakhuvudet växte ett belöningssystem fram, för att skapa tydliga konsekvenser och kortsiktiga mål med fokus på det positiva.

Väldigt enkelt sagt, gör A för att få B.

Känslan av tillhörighet

Vi människor behöver känna oss delaktig i ett sammanhang som är begripligt och meningsfullt för att må bra. Med appen arbetar vi för att öka deltagarens känsla av sammanhang genom en pedagogik som ger stor upplevelse av begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet.

I och med att appen är utformad som ett spel där man samlar och spenderar poäng blir spelreglerna väldigt tydliga. Det är lätt, som ungdom, att se vad som krävs av en själv och vad hen kan förvänta sig av oss. Där av blir begripligheten stor.

Genom att bryta ner det stora målet – att klara skolan och få ett jobb – till små kortsiktiga och hanterbara mål ökar vi hanterbarheten. Att som deltagare fokusera på läxorna ett par veckor framåt för att få del av en gokart-turnering och sen tio veckor till för en skidresa är helt enkelt betydligt enklare än att finna motivation till skolarbete i fem år till för att om tio år kunna köpa en lägenhet.

Neighbourhood UX UI vyer på rad

Så funkar det

Appen är byggd och designad likt ett mobilspel. Inne i spelet har varje deltagare sitt eget konto där man samlar mynt och andra valutor samtidigt som man går upp i nivå, eller level som det kallas.

För att samla valuta krävs att man medverkar fysiskt vid olika uppdrag som exempelvis läxläsning med projektets volontärer eller arbetspraktik hos de samarbetspartners som är knutna till projektet.

Alla uppdrag är framtagna för att vara långsiktiga investeringar i deltagarnas framtid och kretsar kring något av de tre fokusområden: skola, arbete och karaktär.

Belöningarna

När man samlat in valuta kan man använda den till att köpa belöningarna i appen. Även belöningarna har ett positivt fokus för att gynna de övergripande målen, men också för att locka till mer engagemang bland deltagaren.

Vi kategoriserar alla belöningar i två grupper: Event och Meriter.

Ett event har fokus på meningsfull fritid, positiv gemenskap och chans att uppleva nya sammanhang, intressen och människor. Detta kan till exempel vara en turnering i Go-Kart, friluftshajk eller skidresa.

De meriterande belöningarna är helt orienterade kring att bygga ett tilltalande CV. Det kan exempelvis vara övningskörning eller en truckförarutbildning.

Belöningar i gamification-baserad app

Resultat och framgångsfaktor

Texten nedan är saxad från projektets hemsida:

Vi följer noga upp resultaten av vår deltagares resor. Med hjälp av appen och vår nollmätningsenkät samlas omfattande statistiska data som, med hjälp av ett forskarteam från Linnéuniversitetet (LNU), utvärderas och ligger som grund i vår effektmätning. Appen är en hjälpsam administratör som sammanställer närvarolistor personliga framgångar och resultat i grupp. Utöver det gör vi även en omfattande enkätundersökning med samtliga deltagare som ansöker om plats hos oss. Dessa två databaser, tillsammans med uppgifter från Statitiska Centralbyrån (SCB) granskas och utvärderas av ett forskarteam från LNU som under en 10årsperiod följer upp i vilken utsträckning vår verksamhet gynnar deltagarnas chanser att etableras på arbetsmarknaden.

I arbetet att ta fram relevant data att följa upp har vi fått stöd från LNU och Statens forskningsinstitus, RiSE.

Vill du läsa mer om projektet så kan du kika in på https://neighbourhood.se/

Varför lyckas vi så bra?

Framgången beror på flera saker, men ett par nyckelområden vi inte kan bortse ifrån är följande:

  • Stor förståelse för målgruppen, deras behov och utmaningar.

  • Vi skapar möjligheter och belönar positiva beteenden för att skapa förändring.
  • Gamification gör det roligt att ”spela sig till framgång i livet”

  • Fantastiska volontärer och initiativtagare hos Ulriksbergskyrkan

Neighbourhood mobilapp samlade vyer
PixelPappa logotyp vit

Makes technology beautiful

Nya affärer

Christian Blomquist
christian@pixelpappa.com

Båstad

Hallandsvägen 21
269 36 Båstad

Kalmar

Slöjdaregatan 11
393 59 Kalmar

Facebook / Meta
LinkedIn
Instagram

PixelPappa AB | Org: 559221-6211 | © Copyright 2023