Gamification – Spelifiera era mål.

Det är svårt att driva igenom förändring. Oavsett om det handlar om att börja träna, sluta röka, sälja fler bilar eller bli en bättre ledare och chef.

Vi har tagit fram en metod som kombinera modern forskning i områden som engagemang och personlig utveckling med influencer från spelindustrin.

Gamification i siffror

Evidensbaserade resultat, inget annat.

85%

Spenderar mer tid med en produkt eller tjänst, om den är gamifierad.

97%

I åldern 45+ anser att inslag av gamification förbättrar deras arbete.

50%

Av alla startups har en uttalad strategi för implementering av gamification.

81%

Känner en starkare relation med företag som använder sig av gamification i sina produkter och tjänster.

48%

Anser att gamification är en starkt bidragande faktor till ökad motivation.

69%

Anställda stannar i 3+ år hos arbetsgivare som arbetar aktivt med gamification i sina processer.

Vad handlar gamification om?

Gamification bygger på 4 hörnstenar som alla måste finnas med för att projektet ska lyckas.

Motivera

Vi baserar våra lösningar på modern forskning inom psykologi, beteendevetenskap samt inlärningspsykologins beteendeanalys på system och organisationer. Syftet är bland annat att förbättra prestationer, effektivisera ledarskap eller att skapa säkra och trygga arbetsplatser.

Guida

Användarna guidas hela tiden längs vägen. Vi applicerar nudging och feedback i olika former för att hålla användaren aktiv i den produkt eller tjänst vi utvecklat. Detta sker primärt genom en enkel men effektiv modell – Gör A för att få B.

Utbilda

När vi arbetar med utbildande element eller ed-tech baseras stora delar av lärandet på EQ, relation och reflektion. Vi knyter lärandet nära individen och situationen. Vi utbildar med hjälp av ”Human Skills / soft skills” och säkerställer på så vis att mottagaren tar in budskapet.

Engagera

Vi strävar hela tiden efter att utvecklas och bli bättre. Både som individer och i grupp. Vi vill känna oss sedda och hörda. För att uppnå detta skräddarsyr vi ett antal triggers som appliceras i olika situationer för att fortsätta driva just era användarens engagemang.

Processen

Vi sätter oss in i er verksamhet och identifierar relevanta målsättningar för era medarbetare eller kunder.

Hur jobbar vi med gamification?

När vi har identifierat dessa sätter vi sedan ihop ett förslag på åtgärd. Förslaget består av lika delar innovation, gamification och UX-design.

Förslaget kommer alltid bestå av både ”nytta och nöje” och är konstruerat för att stimulera både yttre och inre motivation. Ett måste för att garantera livslängd och retention.

När förslaget är godkänt går vi sen vidare och utvecklar den färdiga produkten eller tjänsten.

Skräddarsydd, efter era behov och affärsmål.

Exempel på belöningar i gamification. Kristaller och poäng.

Varför välja oss?

På PixelPappa jobbar vi otroligt nära våra kunder. Från idé och koncept hela vägen till lansering.

Tydliga och modiga mål

Vi tar ett tydligt ägarskap och förankrar varje beslut. Både mot era kunder och stakeholders men också mot det långsiktiga affärsmålet.

Fördelar att jobba med oss
  • Skalbara innovativa och skräddarsydda lösningar som lirar med era övriga system. Ett digitalt ekosystem.
  • Skapar produkter som tilltalar din målgrupp och utökar er genomslagskraft.
  • Anpassade helhetslösningar som ser till hela affären, från stakehodlers till använder, administratörer, support och förvaltning.
  • Flexibla team som matchar med era ambitioner och behov.
  • Leveranssäkra och skalbara design- och utvecklarteam som klarar av ett högt tempo.
PixelPappa logotyp vit

Makes technology beautiful

Nya affärer

Christian Blomquist
christian@pixelpappa.com

Båstad

Hallandsvägen 21
269 36 Båstad

Kalmar

Slöjdaregatan 11
393 59 Kalmar

Facebook / Meta
LinkedIn
Instagram

PixelPappa AB | Org: 559221-6211 | © Copyright 2023