Gamification – dessa 5 komponenter behöver du för att lyckas

Om du plockar bort alla tekniska aspekter från ett spel finns det fem nyckelkomponenter kvar: ett mål, ett regelverk, ett feedbacksystem, en belöning och en motivation.

Vad är målet som användarna ska uppnå?

Definieras som det specifika resultatet spelarna arbetar mot. Målet förser spelarna med ett syfte. Ett varför. Ett tydligt mål är en förutsättning för att vi ska känna att vi har uppnått något. Ett konkret, mätbart mål. En annan viktig aspekt är att vi har lättare att känna lycka när vi klarat av ett uppsatt mål.

användarnas resa till målet

Vilket regelverk behöver vara på plats

Ett regelverk begränsar tillvägagångssätten som spelarna kan nå målet på. När det finns tydliga begränsningar tenderar vi till att vara kreativa i våra lösningar vilket skapar en känsla av självuppfyllelse. Det är också viktigt att reglerna är konsekventa. Så vi kan lära oss och då också hur vi tar oss framåt. Varje gång vi klurar ut en lösning, tar oss förbi ett pussel, eller på annat sätt övervinner ett hinder, fylls vi av bra känslor och vi blir motiverade att ta oss an nästa hinder. Är spelet för enkelt? Då handlar det om att regelverket är för generöst. Spelet saknar utmaningar och spelarna tröttnar snabbt. Därför är ett välbalanserat regelverk som är enkelt att förstå och följa är en nyckel för ett framgångsrikt spel eller en väl fungerande gamificationlösning.

Användarens resa mot målet med regler involverade

Vilket feedbacksystem behövs

Har du någon gång sett en person kliva in i en hiss och upprepade gånger trycka på knappen? Eller kanske väntat vid ett övergångsställe och sett människor trycka på knappen om och om igen? Eller har du kanske laddat om en hemsida för att den verkar stå och “snurrar” men inget händer?

Det som fattas i alla dessa fallen är ett tydligt feedbacksystem. Det vill säga, ett system som berättar för dig att du har gjort rätt och att något nu kommer att hända.

Ett feedbacksystem berättar för spelarna hur nära dom är att uppnå nästa mål. Det kan vara i form av poäng, nivåer, en progress bar eller liknande. Ett feedbacksystem är alltså ett superviktigt verktyg för att hålla spelarna engagerade i spelet.

Feedbacksystem inom gamification

Belöningssystemet

Erbjud era användare en belöning. Små tecken på uppskattning, som tack för den tid och det engagemang de visar er produkt eller tjänst. Detta kan vara allt ifrån små virtuella medaljer och diplom, poäng, troféer, krediter, en leaderboard, avatarer, till materiella ting. Det viktiga är att belöningen är motiverande för era användare. Att belöna en person som shoppar teknik, med en rabatt på en fotvårdsbehandling är troligtvis inte lika motiverande som en extra rabatt, eller en avatar, eller rent av en fysisk gåva på posten. Hitta det som motiverar era användare.

En vanlig utformning på ett belöningssystem består av ett poängsystem som kvantifierar det jobbet en användare har utfört, medaljer och avatarer som belöning för de avklarade uppgifterna, och en leaderboard som rankar användarna baserat på poängen och de avklarade uppgifterna. En summering av resultatet.

Studier visar att en tydlig framgångsfaktor inom gamification är många små belöningar på vägen mot ett stort. Det spelar mindre roll hur dessa ser ut. Det viktiga är att spelaren blir uppmuntrad och påhejad på sin resa mot det stora målet.

belöning inom gamification

Hur motiverar vi våra användare

Motivera era användare. Det finns två typer av motivation: Den interna motivationen som får oss att känna nyfikenhet, stolthet och ger oss känslan av att vi klarar av saker. Sen finns den externa motivationen, som kommer från exempelvis pengar, betyg eller beröm.

Forskning visar på att den interna motivationen är mycket kraftfullare än den externa. Och eufori, den känslan vi upplever direkt efter en lyckad presentation, anses vara den ultimata motivatorn.

Den stora utmaning när vi skapar en gamificationlösning är således att förstå hur vi motiverar våra användare så att dom, i kontakt med vår produkt, får uppleva eufori. Låt oss också komma ihåg att om en spelare lämnar er plattform / tjänst, så är det en tydlig indikation på att någon av de ovanstående 5 punkterna behöver korrigeras.

Vi förstår att detta kanske låter lite konstigt, vi är vana vid att höra hur spel handlar om att berätta en historia, att vinna, snygg grafik och belöningar. Och absolut är dessa superviktiga element i ett framgångsrikt spel. Men det är inte vad som definierar ett spel, eller vad som driver en spelare framåt. Ett framgångsrikt spel är, som du nu har stenkoll på, uppbyggt av fem nyckelkomponenter: Målet, Reglerna, Feedbacken, Belöningen & Motivationen.

motivera användare med gamification

Två frivilliga nycklar

Valfrihet
Ett spel eller en gamifierad lösning är bara roligt så länge vi frivilligt väljer att jobba mot de uppsatta målen, och accepterar reglerna. Se därför till att aldrig forcera fram ett användande. Arbeta istället med att motivera användarna. Skippa piskan och kör 100% på moroten.

Möjligheten att misslyckas
När det finns en möjlighet att misslyckas i en gamificationlösning, se till att detta inte innebär några konsekvenser för användaren. När vi skapar en trygg miljö där användaren får misslyckas, ökar deras engagemang med produkten. Låt dom helt enkelt försöka en gång till. Gärna ihop med lite uppmuntrande feedback.

Christian Blomquist, COO på PixelPappa

Intresserad av ett projekt?

Christian Blomquist

COO och Delägare

Telefon: 0733 40 70 33
Mail: christian@pixelpappa.com

PixelPappa logotype vit
PixelPappa AB

559221-6211
info@pixelpappa.com

Kalmar

Slöjdaregatan 11
393 59 Kalmar

Båstad

Hallandsvägen 21
269 36 Båstad