Digital design

Kundens upplevelse av din tjänst uppstår i användandet. Digital design handlar om att gå från smarta strategier till designade lanserade tjänster som webbsidor, interna system, appar och digitala gränssnitt för fysiska produkter.

Digital design med kundens upplevelse i fokus

reklambyrå svart avdelare

Då det övergripande tjänstekonceptet är fastställt designas det ut i minsta detalj–från de grova penseldragen, ner till minsta knapp. Först definieras det innehåll och de funktioner som ska finnas och de grundläggande strukturerna specificeras.

UX design och Interaktionsdesign

reklambyrå svart avdelare

I nästa steg visualiseras tjänsten med wireframes. Detta är skisser på tjänstens olika delar som t ex struktur, navigering, sidlayout, animationer och flöden som användaren ska röra sig igenom. Dessa beskriver även hur sidmallar anpassar sig responsivt utifrån skärmens storlek. I samband med detta arbete sätts även ofta den övergripande grafiska formen och ett digitalt designramverk upprättas. Designen testas löpande och iterativt mot riktiga kunder för att säkerställa att upplevelsen möter de uppsatta målen.

Digitalt designramverk

reklambyrå svart avdelare

Ett smart sätt att jobba med digital design är att ta fram ett digitalt designramverk. Detta är ett digitalt bibliotek med färgkoder, fonter och designade komponenter och moduler. Dessa kan uppdateras och återanvändas för all framtida utveckling av tjänsten. Digitala designramverk kompletteras ofta av ett antal designade nyckelvyer som statuerar exempel på hur ramverket bör användas.

Behöver din organisation hjälp med digital design?

reklambyrå svart avdelare

Hör av dig så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa till.

Björn Rutholm
+46 (0) 738 19 15 03
bjorn@pixelpappa.com