Designa gränssnitt för en senior målgrupp

Varför är det så viktigt att vi designar gränssnitt särskilt för vår seniora målgrupp? Enligt 2017 World Demographic Perspectives: Revised Report förväntas antalet människor över 60år ha dubblerats fram till år 2050. Från 962 miljoner till 2.1 miljarder. Globalt sett är detta vår snabbast växande åldersgrupp.

Med åldrandet kommer vissa fysiska och kognitiva förändringar. Det är nästan omöjligt att inte drabbas av detta. Det jag kommer ta upp i denna text är att även om majoriteten av alla som fyller 60+ har hanterat teknik av olika slag under större delen av sina vuxna liv, så kommer den höga åldern medföra vissa begränsningar. Dessa måste vi komma ihåg när vi designar gränssnitt för en senior målgrupp.

Vi har också en grupp inom gruppen som inte alls är vana vid att hantera teknik. Eller mer specifikt, en smartphone. Här är det oerhört viktigt att vi designar tillgängliga gränssnitt med tydliga instruktioner. Alla designmönster du vanligtvis använder dig av när du designar för en yngre målgrupp kanske inte går att applicera rakt av här. Vi måste tänka till!

Gruppen som saknar teknisk kompetens kommer sakta att försvinna bort. Men gruppen som hanterat teknik stora delar av sina liv, men utmanas med fysiska och kognitiva handikapp, kommer fortsätta att öka. Som UX och UI designers är det jätteviktigt att vi förstår vilka förändringar vi behöver göra för att effektivt designa gränssnitt för våra seniorer.

Små designelement på mobiler kan vara en mardröm för en senior.

Grafiska element för användare med funktionsnedsättning

Att designa gränssnitt för en senior målgrupp innebär att du måste ta hänsyn till mycket. Att synen försämras är den vanligaste funktionsnedsättningen som drabbar oss när vi blir äldre. Därför är det oerhört viktigt att gränssnittsdesigners ser över den visuella tillgängligheten när de skapar hemsidor eller appar där äldre människor är en målgrupp eller trolig användare/besökare. Om vi därtill reflekterar över att de yngsta i generationen "baby boomers" fyller 55 i år (födda 1964), så är det kanske inte helt orimligt att börja arbeta in visuell tillgänglighet på alla hemsidor och produkter framöver.

När vi åldras finns det ett par saker som vanligtvis händer med vår syn. Många äldre använder läsglasögon eller väljer aktivt att förstora teckenstorleken på en hemsida, när ett sådant alternativ finns. Det är vanligt att vissa blåa nyanser blir svåra att uppfatta. Bland annat därför är det viktigt att vi tänker på att använda oss av starka kontraster när vi designar för en äldre målgrupp.

Designa för en senior målgrupp - kan du klicka på den lilla textlänken?

När vi designar gränssnitt för en senior målgrupp måste vi ta hänsyn till detta. Både teckenstorlek och klickbara element ska vara stora. En vettig tumregel är att allt som ska vara läs- eller klickbart bör skalas upp i storlek. Teckenstorleken bör vara minst 16px  (minimum of 16px) , jag vet att vissa rapporter påstår att 12px är tillräckligt, men jag håller inte med. I detta fallet är större bättre. Men, kör gärna på det bästa av båda världar. Det vill säga, gör det möjligt att öka och minska teckenstorleken för dina besökare.

Hur väljer du typsnitt?

Även valet av typsnitt påverkar. Sans serif typsnitt är att föredra för högre läsbarhet. Det är helt enkelt lättare att läsa när bokstäverna har små fötter (ironin som uppstår när jag själv skriver i en sans font). Testa gärna din hemsida eller app med en "screen reader" innan ni publicerar den. Det skadar inte, och du kan snappa upp problem med läsbarheten innan dina användare klagar på den.

Ikoner är ett annat område som också skapar lite problem hos äldre. Ikoner bör förtydligas med en förklarande text när det är möjligt. Jag vet att det inte alltid är det snyggaste, men det gör syftet med ikonen kristallklart för alla. Även om många äldre är precis lika tekniska som den yngre generationen, så finns det fortfarande många som inte är det. Därför är det så viktigt att texter och ikoner inte bara är tydliga i storlek utan också enkla att förstå. Dom som inte behöver hjälptexten kommer knappast ta illa upp av att den finns där. Men dom som behöver den kommer vara oerhört tacksam för att den finns där och underlättar deras göromål.

Stora tydliga ikoner är mycket mer användarvänliga för användare med nedsatt syn eller problem med motoriken.

När ljud eller video är en del av innehållet är det viktigt att inkludera undertexter. Inte bara för de med nedsatt hörsel. Se detta som en del i processen när ni skapar era mediaklipp. Många gånger vill användare komma åt klippet, men saknar möjlighet att lyssna på ljudet eftersom det skulle störa omgivningen och de kanske inte har några hörlurar med sig.

Använd tydliga interaktiva element när du designar gränssnitt för en senior målgrupp

Interaktionen är fundamental för användarupplevelsen. Visuella hintar är oftast helt avgörande för att allt ska flyta på som det är tänkt. För seniorer är det extra viktigt att, framförallt, visuella hintar är kristallklara, lätta att förstå och interagera med. Men det räcker inte med att vi gör våra visuella hintar tydligare. Varje steg måste vara lätt att förstå och fullfölja. Om du t.ex i din app lägger in en komplex svepning med flera fingrar, och den svepningen är en viktig del av interaktionen på din sida, hur tror du det faller ut hos den äldre målgruppen med nedsatt motorik i händerna?

Förutom de vanliga "best practices" vi pratar om när vi snackar UI Design så finns det ett par andra områden du som designer bör ha koll på.

Vad säger rekommendationerna?

Med Apples - Human Interface Guidelines  kan vi läsa att en knapp rekommenderas vara minst 9.6mm diagonalt (44 x 44 pixlar på en ipad). Vad du som designer måste komma ihåg är att så fort det finns en rekommenderad storlek eller ett avstånd, så är detta den absolut minsta godtagbara lösningen. Det är inte säkert att det är stort nog för en äldre människa. Det finns inga "absoluta sanningar" inom design, gör din user research, testa, och säkerställ att det blir rätt, så slipper du problem.

Bara swipa höger!

Swipes som jag var inne på lite tidigare, är ett område där seniorer ofta har det svårt. Oftast när det handlar om ny teknik. Tänk på det när du designar gränssnitt för en senior målgrupp. Hur många av våra komplexa fingerrörelser utför du i ditt dagliga liv? Swipa höger, gör du det någon annan stans än i din telefon/surfplatta? Det gör inte dom heller, dom har aldrig swipat höger i hela sina liv. Dom har heller aldrig skrivit med bara en hand. Tappandes med tummen, samtidigt som de ska hålla en hal telefon i handen. (Hur många gånger har du tappat din egen telefon i golvet?). Däremot har de flesta koll på hur man skriver på ett vanligt tangentbord, så den biten behöver sällan förtydligas.

Håll krånglet till ett absolut minimum

När vi designar gränssnitt för en senior målgrupp, framförallt för de över 70, håll swipes och andra typer av gester så enkla som möjligt. Glöm allt som kräver mer än två fingrar (dom kan vara en utmaning även för en yngre människa, så glöm dom helst för alltid). Men enkla horisontell, vertikala och diagonala rörelser går generellt bra. Dessa är alla "naturliga rörelser". Undvik alla snabba rörelser och avvikande positionering av fingrarna. Lägg hellre menyn på skärmens nedre del, snarare än längst upp till vänster. Behöves två händer för att utföra uppgiften? I så fall tillbaks till ritbordet.

Stora tydliga knappar gör en enorm skillnad för seniorer

Problem med minnet och koncentrationen

Även om inte alla äldre får problem med minnet och koncentrationen så drabbas de flesta av någon form av nedsatt kognitiv förmåga. Äldre människor kan inte processa information i samma hastighet som unga. Dom kan fortfarande utföra samma uppgifter, men det kan ta lite längre tid än det gjorde när de var yngre.

På grund av detta behöver äldre lite mer tid att ta in informationen de får presenterad för sig, innan de kan gå vidare till nästa steg i flödet. Detta blir ett stort problem när en stor mängd information kombineras med en komplex uppgift där det är en förutsättning att kunna processa information snabbt för att kunna fatta rätt beslut.

Minnet blir sämre med åren

Olika delar av minnet kan också försämras med åren. Som exempelvis förmågan att komma ihåg saker som ska göras (notiser från appar kan vara en stor hjälp här). Även det direkta minnet kan påverkas (förmågan att ta in information och få den att stanna kvar under en kort stund, som att memorera ett telefonnummer tillräckligt länge för att hinna slå numret).

Men det finns ett par sätt vi designers kan hantera detta på för att säkerställa att våra användare inte behöver oroa sig för detta.

Progressiva flöden är en teknik vi kan använda oss av när vi designar för en äldre målgrupp.

Att arbeta med det som kallas för progressiva flöden är ett sätt att göra detta på. Genom att bit för bit presentera viktig information, och hålla oss till en minimalistisk design (inga störande element), så hjälper vi våra användare ta sig förbi deras kognitiva utmaningar.

Problem med minnet kan hanteras genom att tillhandahålla feedback under processens gång. Som en påminnelse av vad de har gjort och vad de ska göra härnäst. Dela aldrig upp information i flera steg om de kräver att användaren kommer ihåg något från föregående steg för att slutföra nästa. Även de vanligaste elementen (som t.ex en knapp) kan dra nytta av en förtydligande feedback. Så underskatta inte vikten av tydlighet, även på välbekanta element.

Motivation

Medans den yngre generationen oftast integrerar teknologi sömlöst in i sina liv (dom växte upp med tekniken så det är naturligt att det är en del av deras vardag på alla plan), så använder äldre människor tekniken på ett annat sätt.

Appar och produkter som inte är användbara blir oftast bortvalda av seniorer. Även om appen skickar notiser och påminner om att den finns där, är sannolikheten stor att en senior ignorerar notisen i dagar, ibland rent av veckor eller månader, eftersom de inte anser att appen är användbar.

Designa gränssnitt för en senior målgrupp - så vinner du!

Om de däremot anser att det finns en fördel med att använda en app eller hemsida blir dom oftast väldigt motiverade att använda den, och svarar även i hög grad på notiser och utskick. När vi lockar den yngre målgruppen med gamification och enkla motivationshöjare, får vi istället tänka lite annorlunda när det gäller den äldre målgruppen. Dom svarar generellt bäst på det enkla faktum att appen är fyller ett tydligt syfte och är enkel att använda.

Det är mer sannolikt att seniorer använder teknik de anser är hjälpsam. Som att hålla koll på sin hälsa med hjälp av teknik.

Vad som är viktigt att komma ihåg är att många äldre verkar föredra surfplattor före smartphones. Det låter väl egentligen rätt så logiskt, de är större och har en högre läsbarhet.

Designa gränssnitt för en senior målgrupp - Sociala faktorer

Generellt föredrar äldre människor att socialisera i mindre grupper. På sociala medier tillexempel har de oftast väldigt begränsat med kontakter. Det rör sig om familj och väldigt nära vänner, snarare än stora nätverk av människor de en gång känt eller gått i skolan tillsammans med (till skillnad mot många unga som har gigantiska nätverk). Samtidigt kan just isolering vara ett problem. Så att med hjälp av din app eller hemsida göra dessa små nätverk mer meningsfulla kan vara en enorm framgångsfaktor.

Beroende på vilken typ av app som används kan seniorer vara väldigt skiftande i sin inställning kring privatliv och säkerhet. Till exempel, när de pratar om sin hälsa kan de vara betydligt mer selektiva än yngre människor rörande vilka de delar sin information med. Däremot känner vi väl kanske alla till en glad farmor som postar bilder alla möjliga bilder och delar konstiga (fake?) nyheter på sociala medier utan en tanke på vad som sprids eller vad det innebär.

Att designa för en senior målgrupp innebär att testa massor!

Samtidigt kan just inställningar kring vem som får och kan se information vara väldigt förvirrande. Framförallt om det inte är rejält testat för samtliga användargrupper. Seniorer kan, utan sin egen vetskap, dela privat information publikt. Eller ha ett himla problem med att begränsa vem som kan se informationen de delar på sidor som Facebook.

Här måste vi designers ta hänsyn till vår äldre målgrupp och göra dessa inställningar tydliga och lätta att hantera. Vi bör också sträva efter att vara helt transparenta med hur all information används samt informera om det skulle ske ett intrång där datan har läckts ut.

Äldre människor använder sociala nätverk och chat-appar på ett annat sätt än den yngre generationen.

Designa gränssnitt för en senior målgrupp - Seniorens tekniska upplevelse

För att en användare ska anse att en app eller hemsida är användarvänlig måste dom snabbt och enkelt kunna ta sig från punkt A (platsen de börjar på) till punkt B (platsen de utför sin uppgift / CTA). Det är därför en genomgående enkel navigation är så otroligt viktig. Att även säkerställa att våra användare kan bibehålla fokus på uppgiften och inte distraheras av sekundära funktioner, är ett sätt att höja användbarheten.

När vi designar för en äldre målgrupp är det viktigt att vi inte bara säkerställer att det finns en enkel och tydlig navigation, men att vi också har en tydlig onboarding som introducerar användaren för de funktioner som finns som de ännu kanske inte är bekanta med från tidigare erfarenheter. För medans den yngre målgruppen som växt upp med teknik förmodligen är mer än villig att kasta sig rakt in i det okända och börja utforska något de aldrig sett tidigare, så är många äldre betydligt mer försiktiga och uppskattar informationen.

Fråga dig själv, kan jag klara mig utan sublevels?

Om vi snackar UX Design så är just en enkel navigation en bra början. Försök hålla sublevel länkar till absolut minimum. Ha helst inte med dom alls, utan låt navigationen vara en enkel funktion "klicka här för att komma till nästa plats". Undvik dropdowns. Säkerställ också att det finns en tydlig tillbaka-knapp och en "åter till startsida" tydligt utskrivet på varje del av sidan. Det skapar en trygghet för användarna.

Många av de element som gör en app mer användarvänlig för alla användare, är extra viktiga för seniorer. Om du följer best practicse och de riktlinjer som hanterar tillgänglighet kommer du en lång bit på vägen. Men stanna upp ibland och dubbelkolla att det blir rätt för just din app och målgrupp.

En tydlig onboarding med instruktioner kan göra en enorm skillnad för äldre användare.

Hjälper du till?

Det är mer sannolikt att en senior söker sig till en apps hjälpfunktion eller guide när de springer på problem. Därför behöver du som designer för denna seniora målgrupp och ser till att dessa är enkla att hitta.

En yngre kommer troligtvis skippa förbi din onboarding, men äldre användare kommer sannolikt att läsa varenda skärm noga innan de klickar vidare. För dom är det jätteviktigt att informationen som finns där är hjälpsam och tydlig. Även feedbacken vi pratade om tidigare appliceras även här. Informationen som visas vid onboarding bör användas för att påminna och guida användaren genom appen första gången den används, och bör även vara tillgänglig att ses igen om så önskas av användaren.

Var tydlig när du designar gränssnitt för en senior målgrupp

En sak att hålla i tankarna lite extra när vi designar appar och gränssnitt för en senior målgrupp. Va försiktig med att använda ett tydligt, objektivt och utbildande språk. Det kan uppfattas som nedvärderande om det inte görs på rätt sätt. Övertydligt med en "tycka-synd-om" känsla. Med tanke på att många äldre användare som inte är så vana vid teknik redan känner sig osäkra, så hjälper knappast den typen av kommunikation. I värsta fall blir dom så illa till mods att de väljer en annan app för att lösa sitt problem.

Sammanfattning

Seniorer behöver inte massor av kråmande för att känna sig bekväma med att använda en applikation eller hemsida. Följ de best practices och riktlinjer kring användbarhet som finns och du kommer en lång bit på din resa mot att göra din produkt användarvänlig.

Däremot bör du som designer hjälpa de äldre med de åldersrelaterade problem som är vanligast. Större teckenstorlek och klickbara element, tydliga visuella hintar och hjälpfulla tips kommer öka deras användarupplevelse mångfalt.

Läs gärna mer om våra tjänster. Om du vill sammarbeta, snacka UX & UI Design, undrar något, eller kanske bara vill snacka lite, skicka ett mail till bjorn@pixelpappa.com