Bygg en framgångsrik verksamhet med hjälp av UX Design

User experience design (UX Design) hjälper dig definiera din strategi, driva tillväxt och bygga lojalitet från dina kunder. Jag kommer här bena ut 10 nyckelfaktorer.
Jag har under mina yrkesverksamma år arbetat med en stor bredd av olika organisationer och företag. Och det slutar aldrig att förvåna mig hur stor luckan är mellan dom som "fattar" och dom som helt enkelt inte gör det. Så jag tänkte att jag här skulle försöka koka ner de, i mina ögon, tio viktigaste anledningarna till att UX Design är direkt länkat till en verksamhets framgång.

Tio anledningar till varför UX är en framgångsfaktor för ditt företag.

1. UX bör utgöra grunden i er bolagsstrategi 

Själva kärnan i att driva ett företag är löftet om att erbjuda en lösning på ett problem. Oavsett om det handlar om mat i magen, laga ett läckande tak eller utveckla världens mest avancerade tekniska lösningar. Om du ska lyckas med att tillhandahålla en lösning för dina kunders problem innebär detta att du också måste förstå vilka problem dina kunder har. Och precis som dina kunders problem och behov ändras, måste din verksamhet göra det. Annars är dina lösningar inte längre särskilt värdefulla. Många företag har börjat inse värdet i att genomföra användartester och intervjuer med sina kunder, mappa upp det vi kallar för user journeys (kundresan), prototyper och så vidare. Allt detta för att bättre förstå deras kunders faktiska behov och utmaningar, och på så vis skapa en strategi för att tillhandahålla lösningar på problemen. Vi har två val, vi anpassar oss eller så blir vi omsprungna av våra konkurrenter.

Användartester och intervjuer hjälper dig förstå dina kunders utmaningar och problem.

2. Investera i UX Design för att öka er försäljning

I och med att kundresan har blivit mer och mer komplex så har även antalet beröringspunkter ökat. Det är jätteviktigt att vi har koll på alla dessa beröringspunkter och mäter hur väl de fungerar. Om vi kan lära oss vilka som funkar bra och vilka som inte gör det kan vi lära oss från våra framgångar och våra misstag och på så vis bygga en stabil och positiv kundresa över alla våra sociala kanaler. Det är väldigt ofta så att en kund ber mig att "fixa" ett gränssnitt. Vad dom inte förstår är att det i själva verket är kundresan som är problemet. Att designa om ett gränssnitt kommer aldrig fungera, om du inte också mäter och analyserar varje interaktion dina kunder gör med din hemsida eller app. För att röra till allt lite till måste du också se till att ta hänsyn till dom som köper dina tjänster men har speciella behov. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) så har omkring 15% av världens befolkning någon form av kognitiv eller annan fysisk nedsatthet som innebär att de kan ha svårt för att använda din hemsida eller app så som det är tänkt. Väldigt många företag fokuserar inte alls på tillgänglighet, och missar på så vis en väldigt stor målgrupp. Om du vill få en djupare förståelse för hur du blir mer inkluderande i din kommunikation har jag skrivit en artikel om det här - Designa gränssnitt för en äldre målgrupp

15% av världens befolkning har någon form av kognitiv utmaning, designar ni för att inkludera dessa?

3. UX är avgörande för hur ditt varumärke uppfattas

Om en verksamhet flippar eller floppar beror till absolut störst del på hur företaget uppfattas av våra kunder. Våra kunders förväntningar på oss har ökat rätt dramatiskt de senaste åren, och alla former av frustration orsakad av dålig kundsupport, svårnavigerade gränssnitt eller bristande kommunikation, kan slå hårt tillbaka på vårt företag och skada vårt anseende.

Dagens kunder har inte bara höga förväntningar, dom är också väldigt otåliga. Med en friktionsfri användarupplevelse som den nya normen krävs det inga stora missar för att vi ska tappa en kund eller få dålig publicitet. Så tänk på att även om du har den bästa produkten i världen, kan den uppfattas som dålig, på grund av en krånglig kundresa. Så försök ta med dig att UX design kostar pengar, men dålig UX, eller avsaknaden av UX, kostar många gånger mer. 

Vi ser tydliga sammanhang mellan bra kundupplevelser och framgångsrika företag.

4. Kvantitativ och kvalitativ analys går hand i hand

För att kunna förstå våra kunders beteenden och kundresan utifrån deras perspektiv behöver vi både kvalitativ och kvantitativ research. Min erfarenhet är att de flesta företagen investerar i att sammanställa data, eller organiserar kvalitativa användartester, men sällan båda. För att till fullo förstå hur våra kunder tänker, behöver vi hämta insikter från de val dom gör, men också varför just dessa val görs. Det är därför jag alltid vill testa så mycket jag bara kan och får, på faktiska användare, för att få fram den bästa kundupplevelsen för denna unika kundresan.

Ett tips jag gärna ger på detta området är att investera i en UX-databas som kan centralisera all user research, feedback från prototyper och kundundersökningar. Det är alltid lättare att analysera data när den är samlad på ett ställe.

En centarliserad UX-databas kan underlätta ert analysarbete

5. UX främjar användarfokus

Detta kan nog låta rätt så självklart när vi nu tagit oss halvvägs genom artikeln. Du har fattat galoppen, företaget måste se kundresan, sätta sig i kundens sits osv. Det som är kanske något mindre självklart är att detta inbegriper varje enskild anställd. Från utvecklaren som skriver koden för er databas, till era säljare, er support, er ledning, alla är direkt ansvariga för att skapa en fantastisk användarupplevelse.

Framgångsrika företag byggs med en fantastisk arbetskultur i grunden, och er borde vara centrerad runt att skapa sömnlösa användarupplevelser. Försök samla in användarfeedback från alla avdelningar, från alla perspektiv, och var gärna tydlig med hur era kunders feedback gör en stor skillnad. Det visar att ni verkligen bryr er om dom.

Samla in användarfeedback från alla era avdelningar.

6. En professionell UX Designer trivs bra i multifunktionella team

När ni plockar in en UX Designer, oavsett om det är en frilansare eller en anställning, så var medvetna om att deras roll varierar kraftigt beroende på ert företags struktur. När en UX Designer ansluter till ett team är det troligt att dom arbetar sida vid sida med en projektledare, visuella designers (UI), systemutvecklare, marknadsteamet, BI /BA, animatörer, copwriters osv, listan bara fortsätter. Allt för ofta när en kund anställer en UX Designer, får dom i uppgift att "ta hand om allt designrelaterat".

Även om en senior UX Designer är bekväm med att bära flera olika hattar så krävs fortfarande klara direktiv av vad som ska uppnås. Det behöver finnas en struktur kring det arbete och det teamet som kommer finnas runtomkring. Så när ni anställer eller plockar in en frilansande UX Designer, ta fram en tydlig målbild av vad som ska uppnås och vem som ansvarar för vilket arbetsområde.

En UX Designer levererar bäst när det finns en tydlig målbild

7. UX är en del av en lyckad design, inte hela kakan

När det kommer till digitala produkter finns det väldigt mycket terminologi för att beskriva olika arbetsuppgifter. Roller som ofta överlappar med varandra. Jag finner det ändå lättast att kategorisera upp dessa i fyra huvudgrupper för att tydliggöra vad varje grupp ansvarar för.

  1. Analytiker hanterar användarbehov genom att analysera användarnas beteende och översätter dessa till insikter och tydliga åtgärder och acceptanskriterier. I denna gruppen hittar du titlar som Business Analysts (BA), Funktionsanalytiker, UX Researchers, och Strateger.
  2. Idésprutor fokuserar främst på att ta fram prototyper för användartester och försöker verifiera eller dementera hypoteser för att transformera insikter och åtgärdslistor till klara strategier. Här har vi följande gäng: Interaktionsdesigner, Servicedesigners, och Informationsarkitekter.
  3. Byggare gruppen som samlar in datan, resultatet av researchen och idéerna för att skapa en fungerande lösning, både tekniskt och visuellt. Här har du: User Interface Designers (UI), Visual Designers, Motion Designers, och Front-end utvecklare.
  4. Sist men inte minst har vi Managers. Dessa individer överser hela designprocessen. Dom säkerställer att ingenting missas, allt allt flätas samman och att slutprodukten blir som det var tänkt. Här finns titlar som:  Produktdesigner, Produktägare, Tjänstedesigner, och UX Designers.

Även om detta inte inkluderar alla titlar du kan komma att springa på där ute så bör det ge dig en bra bild av vad som finns och vem som sysslar med vad när det kommer till en digital produktion. Varje företag hanterar detta lite annorlunda, och det flesta rollerna överlappar med varandra på ett eller annat sätt. Men deras huvudsyfte är alltid detsamma - att skapa upplevelser som kunderna älskar.

Vi har alla ett gemensamt mål, att skapa användarupplevelser våra kunder älskar.

8. För att kunna tolka användardata behöver du kunskap inom det mänskliga beteendet.

Användardata börjar och slutar med människor. Därför är kärnkunskap inom psykologi, antropologi och ekonomi nödvändigt när vi analyserar användardata. Med hjälp av olika designtekniker som progressiv disclosure kan vi manipulera våra användares fokus och fokusera våra användares uppmärksamhet. Vi kan med hjälp av insinuerande beteenden få våra användare att fatta vissa beslut eller bete sig på ett speciellt sätt. Dessa taktiker kan användas för att manipulera det mänskliga beteendet i en, för oss, positiv riktning. Men det kan också resultera i dark patterns. Ha som policy att aldrig manipulera era kunder bara för att boosta era siffror. Det är en kortsiktig lösning.

Eftersom vi är människor som analyserar människor och mänsklig data är det viktigt att isolera vad som är angripbart och vad som inte är det. Det är inte svårt att komma över data, det finns oftast gott om den varan, men det är väldigt enkelt att se på datan med opartiska ögon. Clickmaps, scrollmaps, heatmaps, google analytics, nyckelordsanalys osv är fantastiska verktyg att använda, men helt värdelösa om du inte kan vara ärlig om vad datan faktiskt betyder. Mitt råd till företag som fokuserar mycket på A/B testande är att inte låta ert ego täcka över den fakta som träder fram. Det kommer gynna både era kunder och ert företag, utan i slutänden även er lönsamhet.

Var ärliga och opartiska när ni analyserar er data.

9. Du kan inte förbättra det du inte mäter

Alla idéer kan låta bra om de får rätt spinn, särskilt när de kommer från en självsäker individ. Men gör inte förändringar baserade på magkänsla, låt datan visa vägen. Precis som jag har tjatat om hela artikeln. Du behöver mäta precis allt, mäta och analysera. Först då kan du ge dina kunder vad de verkligen behöver.

Mät och analysera alla aspekter innan du tar ett beslut.

10. UX Design hjälper dig misslyckas snabbt och ofta

Många företag gör lite inledande research, och spenderar sen månader med att fokusera på något helt annat. Dom verkar oroa sig mer över att nå utsatt deadline, eller boosta deras sociala närvaro. Dom förlorar helt enkelt fokus på vad deras kunder faktiskt behöver. En riktigt väl genomarbetat och lyckad kundresa uppnås när vi konstant testar våra lösningar tillsammans med våra kunder, analyserar data och strategier, och konstant strävar efter att göra förbättringar. Det bästa du kan göra är många gånger att lämna egot hemma, erkänna vad du är riktigt bra på, och sen använda pengarna för att plocka in experter som kan hjälpa dig med det du själv inte har stenkoll på. Det är en av de bästa investeringarna ett företag kan göra.

Sammanfattning

Det är jättebra att du vill jobba med användbarhet. Att skapa en positiv kundresa är något av det bästa du kan göra för att visa dina kunder att du bryr dig om dom. Ta hjälp av experter och låt oss göra det vi är riktigt bra på, att få din affär att växa!

Om du vill sammarbeta, snacka UX & UI Design, undrar något, eller kanske bara vill snacka lite, skicka ett mail till bjorn@pixelpappa.com