Accessibility – Hjälp era användare förstå vilka element som finns och hur dessa ska användas.

I en serie av artiklar kommer vi här redogöra för hur vi skapar en user story med fokus på tillgänglighet.

Viktigt att ta med sig redan från början är att för människor med kognitiva- eller inlärningssvårigheter så kan arbetet med user storys vara helt avgörande för huruvida dom kan använda vår hemsida (eller app) eller om dom kör fast totalt. Något vi till varje pris vill undvika. Även människor med olika mentala hälsoproblem eller stressymtom kan ha stor nytta av väl genomarbetade user storys.

User storys framtagna för användare med kognitiva- och inlärningssvårigheter kan dessutom ofta vara behjälpliga för användare som inte har sådan problematik. Så många gånger resulterar arbetet i en win-win.

Varje element ska ha ett tydligt syfte

Om jag som person har minnes- eller uppmärksamhetsproblematik, befinner mig på det autistiska spektrat / ADHD eller har kommunikationssvårigheter, så kommer jag behöva tydligt innehåll som hjälper mig förstå om jag befinner mig på rätt plats samt vad jag ska göra. Om jag tappar fokus för en liten stund behöver jag snabbt kunna ”ta mig tillbaka” och förstå vart i flödet jag befinner mig. Vad jag gjorde för att komma hit, och vad jag ska göra i nästa steg.

Följande information bör finnas i personans user story:

 • Vad erbjuder hemsidan? Finns det jag söker eller ska jag leta vidare.
 • Vilka funktioner och vilket innehåll finns på sidan. Så jag vet om jag hamnat rätt eller ska leta vidare.
 • Jag behöver förstå vart jag befinner mig rent arkitektonisk på sidan. Vare sig det är direkt på startsidan eller i en fler-stegs-process. Även om jag blir distraherad och tappar fokus för en stund så måste detta vara tydligt.
 • Jag behöver förstå relationen mellan sidan jag befinner mig på och den process jag befinner mig i. Även om jag blir distraherad och tappar fokus för en stund.
 • Jag behöver förstå sidans kontext och syfte.
 • Om det finns video på sidan behöver jag veta vilken information som finns i videon. Om jag kan hoppa fram till det innehåll jag är ute efter och om jag kan förstå kontexten även om jag blir distraherad och tappar fokus.

Varje funktion måste vara tydlig och logisk

Om jag som person har minnes- eller uppmärksamhetsproblematik, befinner mig på det autistiska spektrat / ADHD eller har kommunikationssvårigheter, så har jag svårt att lära mig nya gränssnitt. Jag behöver veta vilka funktioner som finns och hur jag använder dom så sidan eller appen blir användbar för mig.

Följande information bör finnas i personans user story:

 • Jag behöver förstå vilka funktioner som finns. Vilka val jag kan göra och vilka uppgifter jag kan utföra samt vilka funktioner/kontroller jag kan använda mig av, och hur, för att nå mitt mål.
 • Jag behöver förstå hur allt fungerar och vilken effekt jag kommer få när jag integrerar med respektive funktion.
 • Funktionerna måste vara lätta att aktivera. Designen behöver vara tydlig så jag inte använder fel funktion av misstag.
 • Jag behöver veta vad som är en funktion och jag kan integrera med och vad som inte är det. Om jag försöker integrera med ett element som inte har en funktion kopplad till sig kommer jag tro att sidan eller appen är trasig. Det måste därför vara tydligt vilka element som har en funktion.
 • Jag behöver veta vart allt finns. Kontroller och innehåll får därför inte flyttas runt på ett oväntat eller ologiskt sätt när jag använder dom.
 • Jag behöver veta vad som händer när jag använder en kontroll. Vilken konsekvens kommer jag få när jag trycker på en knapp, skickar information, förändrar kontexten eller ändrar en inställning?

Använd tydliga symboler, ideogram och piktogram

Om jag som person har komplexa kommunikationsbehov som exempelvis en mildare språkstörning så kommer jag behöva symboler som hjälper mig att tydligt förstå sidans innehåll.

Följande information bör finnas i personans user story:

 • Jag behöver symboler som hjälper mig förstå essentiellt innehåll, så som sidans kontroller och rubriker.
 • Jag behöver symboler som jag förstår och är bekant med (hög igenkänning, personliga eller allmänt vedertagna symboler).
 • Jag behöver ha symboler placerade i direkt anslutning till text för att koppla ihop bilden med texten.

Om jag är en användare med en svårare språkstörning som uteslutande använder ett bildspråk för att kommunicera så behöver jag ha symboler kopplade till alla essentiella sektioner. Jag behöver dessutom ha en förenklad text som komplement till symbolerna. Det bästa är om dessa symboler är samma som jag tidigare varit i kontakt med i andra sammanhang.

Slutord

Att jobba med tillgänglighet behöver inte vara svårt. Många gånger behöver vi bara justera tankarna en aning för att komma in i rätt ”stämning”. Krångla inte till det, fokusera på att vara tydlig och konkret.

Om det känns svårt så hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Värdefulla källor för WCAG kopplade till artikeln

Christian Blomquist, COO på PixelPappa

Intresserad av ett projekt?

Christian Blomquist

COO och Delägare

Telefon: 0733 40 70 33
Mail: christian@pixelpappa.com

PixelPappa logotype vit
PixelPappa AB

559221-6211
info@pixelpappa.com

Kalmar

Slöjdaregatan 11
393 59 Kalmar

Båstad

Hallandsvägen 21
269 36 Båstad